FAQ

Saderengipun taken, alangkah langkung sae menawi sampeyan maos FAQ wonten ngandhap puniki langkung-langkung rumiyin.

Wonten pinten-pinten wisata alam ingkang sampun kita kelola, salah setunggalipun pasisir lamongan. kangge sumerep langkung kathah wisata alam ingkang kita kelola tingal wonten menu “Destinasi”.

Nggih, kita bikak kalih protokol kesarasan ingkang cekap ketat ingkang sampun kita atur. mangga bikak “protokol kesarasan”.

Nggih, kita kerja sami kalih penduduk sak enggen kangge nyedhiyakaken papan penginapan kangge para wisatawan.

Kita mboten majibaken wisatawan vaksinasi. tingal halaman “protokol kesarasan” kangge langkung lajeng. selaian puniku, kita ajeng terus mengupdate peraturan ingkang wonten cocog kalih aturan pamarintah.

Contact Us

Bilih sampeyan nggadhahi pitakenan utawi bab sanes ingkang kajeng dipunsanjangaken mangga taken nglangkungi form wonten ngandhap puniki.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.